Skip to content

Archive Logistea Reports and documents

September 22, 2021 Extra bolagsstämma
August 20, 2021 Halvårsrapport 2021
March 17, 2021 Årsredovisning 1 juli 2020 - 31 december 2020
March 10, 2021 Årsstämma 2021
February 5, 2021 Bokslutskommuniké 1 JULI - 31 DECEMBER 2020
December 4, 2020 Extra bolagsstämma
October 23, 2020 Extra bolagsstämma
September 23, 2020 Årsstämma 2020
September 2, 2020 Årsredovisning 1 juli 2019 - 30 juni 2020
August 19, 2020 Bokslutskommuniké 1 juli 2019 - 30 juni 2020
February 14, 2020 Halvårsrapport 2019
September 26, 2019 Årsstämma 2019
September 5, 2019 Årsredovisning 1 juli 2018 - 30 juni 2019
August 21, 2019 Bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 30 juni 2019
February 22, 2019 Halvårsrapport 2018
September 26, 2018 Årsstämma 2018
September 6, 2018 Årsredovisning 1 juli 2017 - 30 juni 2018
August 27, 2018 Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018
February 23, 2018 Halvårsrapport 2017
September 28, 2017 Årsstämma 2017
August 31, 2017 Årsredovisning 7 februari 2017 - 30 juni 2017
March 25, 2017 Bokslutskommuniké 23 januari 2017 - 30 juni 2017