Skip to content

Nomination Committee

For the time being Athanse Innovation distributes shareholder related material only in Swedish. This goes for press releases, reports and material related to the shareholder meetings.

Vid årsstämman 2022 beslutades att styrelsens ordförande, årligen senast den 15 oktober, ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti, i syfte att inbjuda dessa till medverkan i Bolagets valberedning,

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer:

Sven Thorén, valberedningens ordförande, utsedd av Athanase Industrial Partner
Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

Athanase Innovations årsstämma kommer hållas den 10 maj 2023.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta Sven Thorén, telefon +46 70 617 00 67 eller e-mail sven.thoren@athanase.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid för årsstämman.