Skip to content

Nomination Committee

For the time being Athanse Innovation distributes shareholder related material only in Swedish. This goes for press releases, reports and material related to the shareholder meetings.

I enlighet med Principer för utseende av valberedningen som beslutades av extra bolagsstämma den 12 december 2023, består valberedningen inför årsstämman 2024 av följande personer:

Sven Thorén, valberedningens ordförande, utsedd av Athanase Industrial Partner
Ulrika Högnabba, utsedd av Stefan Charette

Athanase Innovations årsstämma kommer hållas den 8 maj 2024.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta Sven Thorén, telefon +46 70 617 00 67 eller e-mail sven.thoren@athanase.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit senast 29 februari 2024.