Skip to content

Archive Logistea Reports and documents

December 4, 2020 Extra bolagsstämma
October 23, 2020 Extra bolagsstämma
September 23, 2020 Årsstämma 2020
September 2, 2020 Årsredovisning 1 juli 2019 - 30 juni 2020
August 19, 2020 Bokslutskommuniké 1 juli 2019 - 30 juni 2020
February 14, 2020 Halvårsrapport 2019