Skip to content
Regulatory

Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation

Den 24 augusti 2023 informerade Athanase Innovation AB (“Athanase Innovation“) att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 16 augusti 2023. Enligt beslutet kan de syntetiska återköpen ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma. Sammanlagt får syntetiska återköp av egna aktier ske till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Athanase Innovation meddelar härmed att Pareto Securities AB under 28-31 augusti 2023 har förvärvat totalt 2 805 425 aktier i Athanase Innovation som blocktransaktioner samt på Nasdaq First North Growth Market. Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta pressmeddelande.

Styrelsen för Athanase Innovation avser att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att minska aktiekapitalet genom indragning av de syntetiskt återköpta aktierna. Kallelse kommer att pressmeddelas separat.

Bolagets sammanlagda syntetiska innehav av egna aktier uppgår därefter till 2 805 425 aktier, vilket motsvarar 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Det totala antalet aktier i Athanase Innovation är idag 28 054 251.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är ett investmentbolag med exponering mot privata och publika innovationsbolag.

Bilaga

Datum Antal aktier Medelpris/aktie (SEK) Högsta pris/aktie (SEK) Lägsta pris/aktie (SEK) Totalt pris (SEK)

2023-08-28

193 656

17,00

17,00

17,00

3 292 152,00

2023-08-30

2 575 928

18,00

18,00

18,00

46 366 704,00

2023-08-31

35 841

17,95

18,00

17,60

643 379,70