Skip to content
Regulatory

Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation

Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 12 december 2023. Enligt beslutet kan de syntetiska återköpen ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma. Sammanlagt får syntetiska återköp av egna aktier ske till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Athanase Innovation meddelar härmed att Pareto Securities AB under perioden 11-15 mars 2024 har förvärvat totalt 35 125 aktier i Athanase Innovation på Nasdaq First North Growth Market. Uppgifter om transaktionerna finns som en bilaga till detta pressmeddelande.

Bolagets sammanlagda syntetiska innehav av egna aktier uppgår till 1 568 293 aktier, vilket motsvarar 6,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. 

Det totala antalet aktier i Athanase Innovation är idag 25 248 826.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.

Bilaga

Datum Antal aktier Medelpris/aktie (SEK) Högsta pris/aktie (SEK) Lägsta pris/aktie (SEK) Totalt pris (SEK)
2024-03-11 4 625 15,90 15,90 15,80 73 525,00
2024-03-12 11 000 16,00 16,00 16,00 176 000,00
2024-03-13 11 500 15,96 16,00 15,80 183 500,00
2024-03-14 8 000 16,00 16,00 16,00 128 000,00