Skip to content
Regulatory

PETER LAVESON NY VD FÖR ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovations styrelse har beslutat att utse Peter Laveson till ny VD med tillträde senast 1 november 2022.

Peter Laveson kommer närmast från rollen som VD för Svevik Industri AB. Dessförinnan var han VD för börsnoterade NOTE, samt har tidigare erfarenheter från Investment AB Öresund, Custos och Accenture.

Peters långa erfarenhet av såväl investeringar som operativa roller gör honom väl lämpad att leda Athanase Innovation framgent.” säger Stefan Charette, styrelseordförande i Athanase Innovation.

Jag ser stor potential i Athanase Innovation och ser fram emot möjligheten att bygga en unik investeringsplattform med kombination av eget och externt kapital.” säger Peter Laveson.

Daniel Nyhren kommer att lämna posten som VD när Peter tillträder men kvarstå i bolaget och byta tjänst till investment manager.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Charette, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 994 7079

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 13.00 CET.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och ”robotics”.