Skip to content

Extra bolagsstämma mars 2024

Athanase Innovation AB höll under fredagen den 8 mars 2024 extra bolagsstämma.

Nedan huvudsakligt beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman.

Godkännande av överlåtelse av aktier i Athanase Innovation II Holding AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget Athanase Innovation II Holding AB till Athanase Innovation AB:s verkställande direktör Peter Laveson.

Överlåtelsen innebär att 137 281 D-aktier i Athanase Innovation II Holding AB, motsvarande 9,0910 procent av aktierna och 50,0002 procent av rösterna i bolaget, ska överlåtas till Peter Laveson. Överlåtelsen ska ske till kvotvärdet då marknadsvärdet för de aktier som överlåts bedöms motsvara kvotvärdet.