Skip to content

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Athanase Innovation kallades till extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare istället skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.