Skip to content
Regulatory

Athanase Innovation AB publicerar årsredovisningen för 2023

Athanase Innovations årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida via nedanstående länk samt i bifogad fil.

https://www.athanaseinnovation.com/en/shareholders/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.