Skip to content
Regulatory

ATHANASE INNOVATION AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2022

Athanase Innovations årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida via nedanstående länk samt i bifogad fil.

Financial Reports

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Alternativt se bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsfirma med exponering mot privata och publika innovationsbolag.