Skip to content
Non Regulatory

AIF-REGISTRERING MEDDELAD AV FI

Finansinspektionen har meddelat beslut om att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations första fond som interna AIF-förvaltare.

PETER LAVESON, VD, KOMMENTAR:

“Att fondbolagen har registrerats som AIF-förvaltare gör att vi nu kan arbeta vidare med vår första fond och därmed exekverar vidare enligt vår strategiska inriktning”.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är ett investmentbolag med exponering mot privata och publika innovationsbolag.